Tariefopbouw

Tariefopbouw

De aan u berekende prijs van een geneesmiddel is opgebouwd uit de inkoopsprijs + apotheektoeslag + BTW. De apotheektoeslag is de vergoeding die de apotheek krijgt voor haar geleverde diensten. Hiermee wordt het voor u verrichte werk, het personeel, het gebouw, de energiekosten, etc. bekostigd.

Verandering per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 moet de apotheektoeslag als aparte post op uw rekening worden opgevoerd. Dit ziet u staan als “prestatieregel”. Deze manier van verrekenen is door de zorgverzekering afgesproken met de apothekers. De wettelijke verplichtingen omtrent het vergoeden van ingekochte zorg heeft u door het aangaan van de zorgverzekering overgedragen aan de verzekeraar. Dit heet met een juridische term subrogatie. Volgens contract moet de apotheek op bovengenoemde manier de geleverde zorg in rekening brengen.
De totaalprijs van de aflevering (middel en toeslag) is niet veranderd. Alleen de manier van noteren op uw nota is gewijzigd.

Prestatieregel “Begeleiding Nieuw Geneesmiddel”

Bij de eerste keer*, dat u een geneesmiddel krijgt verricht de apotheek meer werk voor u. Er wordt gecontroleerd of de nieuwe medicatie veilig kan worden gebruikt. Een wijziging van de dosering wordt nagevraagd op juistheid. Er wordt contact opgenomen met de voorschrijver als het nodig is. Van uw nieuwe middel krijgt u mondeling en schriftelijk extra informatie. Zonder deze controles en informatieverstrekking kunnen we u niet farmaceutisch verantwoord uw medicatie leveren.
Dit is niet nieuw. U ziet het per 1 januari 2014 wel apart op uw nota vermeld. Meer weten? Lees dan onze brief met meer informatie.

Andere prestatieregels

Naast de “Begeleiding Nieuw Geneesmiddel” zijn er ook andere prestatieregels, die de apotheek bij u in rekening kan brengen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:

  • Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis: De apotheek ontvangt informatie van het ziekenhuis en werkt uw farmaceutisch dossier bij.
  • Instructie UR**) geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel: U heeft uitleg/instructie gekregen over bijvoorbeeld een inhalatieapparaat of uw bloedsuikermeter.
  • Medicatiebeoordeling chronisch UR**) geneesmiddelgebruik: Beoordeling door de apotheker van uw geneesmiddelgebruik i.s.m. arts en/of patiënt.

*) Volgens de regels van de zorgverzekeraar is er sprake van een eerste uitgifte bij een middel, dat u voor het eerst krijgt of dat u langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt.

**) UR geneesmiddel: geneesmiddel, dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is.

Heeft u verder vragen over uw declaratieoverzicht van de verzekeraar? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor de Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden Apotheek